Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi firmou Ing.Eva Klejnová, Štěpánovice 95, 33901 Klatovy, IČ 491 71 291 , dále jen“ prodávající“ na straně jedné a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Tyto obchodní podmínky upravují rozdílně práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující spotřebitelé (maloobchodní prodej), kdy kupující spotřebitel je vymezen § 52 odst.3 z.č. 40/1964 Sb. a řídí se vztahy obchodních podmínek neupravených obč.zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb.

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem (velkoobchodní prodej) se řídí obchodními podmínkami, neupravené obch. zákoníkem č. 513/1991 Sb. a dále příslušnými právními předpisy, upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem.

2. Ceníky a ceny zboží

Cenu prodávaného zboží stanoví prodávající v ceníku. Prodávající aktualizuje ceník vždy 1x za půl roku. Výjimečně může dojít k aktualizaci ceníku častěji, a to v důsledku změny ceny dodavatele prodávajícího.

Jako cena při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená v e-shopu v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

Ceny ve velkoobchodním e-shopu jsou včetně DPH.

3. Objednání zboží

 • objednat zboží si může kupující osobně v prodejně, telefonicky, mailem nebo prostřednictvím internetového obchodu.
 • při objednání z velkého katalogu firmy Rayher je nutno vždy dodržet velkoobchodní balení – uvedeno v závorce vedle názvu produktu.
 • kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky (tj. určení způsobu dodání, doručovací adresa, fakturační údaje atd.)
 • objednávka kupujícího je závazná pro obě strany okamžikem jejího potvrzení prodávajícím. Kupující může objednávku vytvořenou na internetu libovolně upravovat či měnit přímo na webových stránkách po přihlášení svého profilu. V případě změny objednávky, která již byla dříve potvrzena prodávajícím, je takto změněná objednávka závazná pro obě strany okamžikem potvrzení změny objednávky prodávajícím.
 • v případě objednávky do 400Kč je poštovné 133Kč s DPH, nad 400Kč je poštovné 108Kč s DPH
 • minimální výše objednávky u velkoobchodního prodeje činí 1500,-Kč bez dopravného a DPH.Pro registraci ve velkoobchodním e-shopu je nutné doložit platný ŽL, popř. Osvědčení o DIČ, stačí zaslat na adresu obchod@primahobby.cz

4. Dodací lhůty

U zboží, které má prodávající k dispozici na skladě, je toto připraveno k dodání do sedmi pracovních dnů po potvrzení objednávky prodávajícím. Zboží , objednávané dle katalogu Rayher, je distribuováno dle doručení výrobcem.

5. Místo a způsob dodání, ceny poštovného, balného a dopravy

 

Způsob dodání:

 • platba na dobírku pro Českou republiku:
  odeslání probíhá prostřednictvím přepravní společnosti PPL, cena za tuto službu činí:
 • v případě objednávky do 400Kč je poštovné 133Kč s DPH, nad 400Kč je poštovné 108Kč s DPH
 • osobní odběr:
  pokud máte zájem o osobní odběr, můžete si objednávku vyzvednout přímo v naší prodejně – Prima Hobby, Vídeňská 6/IV, 33901 Klatovy. V tomto případě je při převzetí platba v hotovosti.

 

6. Reklamace, odstoupení od smlouvy, vrácení zboží

Při uzavření kupní smlouvy má kupující spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží a toto zboží vrátit. Zboží musí být nepoškozené a bez známek užívání včetně veškerého příslušenství. Kupující nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží. V případě oprávněné reklamace bude vadné zboží vyměněno nebo po dohodě vrácen obnos na základě doložení kupního dokladu. Zboží včetně faktury zašlete zpět na adresu prodejny – Prima Hobby, Vídeňská 6/IV, 33901 Klatovy. V případě poškození zboží v době jeho držení spotřebitelem, či bude-li zboží nekompletní, bude po spotřebiteli nárokována náhrada škody.

7. Reklamační řád

Tento reklamační řád v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. obč.zákoníku v platném znění a zák.č. 634/1995 Sb. zákon o ochraně spotřebitele, upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky uplatněné spotřebitelem. Je-li kupujícím podnikatel, potom v souladu s ustanovením z.č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku. Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou.

8. Záruka

Na všechny výrobky je poskytována záruka 24 měsíců ( 24 měsíců pro spotřebitele, 6 měsíců pro podnikatele). Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží a vztahuje se pouze na výrobní vady. Záruku nelze uplatnit zcela nebo zčásti v následujících případech :

 • vypršením záruční lhůty
 • v důsledku mechanického poškození
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry prostředí, pro které jsou určeny
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním
 • na vady zboží vzniklé v důsledku opotřebení